.
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens

Ulf Bernitz, Per Jonas Nordell, Jan Rosén, Claes Sandgren

upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn

0
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Verket är välkänt och allmänt använt alltsedan första upplagan kom ut 1983.

Framställningen i sextonde upplagan har genomgående omarbetats och fått ett delvis helt nytt upplägg och har i mycket väsentlig mån reviderats med hänsyn till den snabba utvecklingen och de många nyheterna i europeisk och svensk lagstiftning, rättspraxis och doktrin. Sextonde upplagan speglar områdets starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering.

Verket behandlar bl.a.
• upphovsrätten – skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m.fl.
• patenträtten – skyddet för uppfinningar
• mönsterrätten – skyddet för formgivning
• känneteckensrätten – skyddet för varumärken av olika slag, företagsnamn, efternamn, domännamn m.m.
• otillbörlig konkurrens – reglerna om vilseledande efterbildning, företagshemligheter,
licensavtal, konkurrensklausuler m.m.

Verket fokuserar i första hand på immaterialrättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Boken används som lärobok i juristutbildningen och vänder sig också till jurister, patentombud, kulturadministratörer, marknadskommunikatörer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar.

Författarna har stor erfarenhet inom ämnesområdet. De svarar gemensamt för framställningens uppläggning. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens har utarbetats inom ramen för verksamheten vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, IFIM, och Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL, båda vid Stockholms universitet.