Immaterialrätt och marknadsrätt
Wolters Kluwer

Immaterialrätt och marknadsrätt

ur praktiskt perspektiv

27400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

274 kr (exkl. moms)

Författare:
Åsa Hellstadius
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.
Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftning
och praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds med exempelsituationer för att synliggöra reglernas tillämpning i praktiken. Boken
innehåller även en kort introduktion till ämnet juridik.

Boken vänder sig till läsare som har behov av att sätta sig in i juridiken
kring immaterialrätt och marknadsrätt, men som saknar förkunskaper
i juridik. Det kan vara studenter vid olika utbildningsprogram
på universitets- eller högskolenivå som läser kurser där immaterialrätt
och marknadsrätt ingår som ett moment. Med sina praktiska exempel
är boken även lämplig för den som i sin yrkesverksamhet behöver en
allmän orientering inom immaterialrätt och marknadsrätt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 139
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920789-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Åsa Hellstadius
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.
Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftning
och praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds med exempelsituationer för att synliggöra reglernas tillämpning i praktiken. Boken
innehåller även en kort introduktion till ämnet juridik.

Boken vänder sig till läsare som har behov av att sätta sig in i juridiken
kring immaterialrätt och marknadsrätt, men som saknar förkunskaper
i juridik. Det kan vara studenter vid olika utbildningsprogram
på universitets- eller högskolenivå som läser kurser där immaterialrätt
och marknadsrätt ingår som ett moment. Med sina praktiska exempel
är boken även lämplig för den som i sin yrkesverksamhet behöver en
allmän orientering inom immaterialrätt och marknadsrätt.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2016-10-24
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920789-4