Immaterialrätt och marknadsrätt
Wolters Kluwer

Immaterialrätt och marknadsrätt

26900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

269 kr (exkl. moms)

Författare:
Åsa Hellstadius
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds med exempelsituationer för att synliggöra reglernas tillämpning i praktiken. Bokeninnehåller även en kort introduktion till ämnet juridik.Boken vänder sig till läsare som har behov av att sätta sig in i juridikenkring immaterialrätt och marknadsrätt, men som saknar förkunskaperi juridik. Det kan vara studenter vid olika utbildningsprogrampå universitets- eller högskolenivå som läser kurser där immaterialrättoch marknadsrätt ingår som ett moment. Med sina praktiska exempelär boken även lämplig för den som i sin yrkesverksamhet behöver enallmän orientering inom immaterialrätt och marknadsrätt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 139
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920789-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Åsa Hellstadius
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds med exempelsituationer för att synliggöra reglernas tillämpning i praktiken. Bokeninnehåller även en kort introduktion till ämnet juridik.Boken vänder sig till läsare som har behov av att sätta sig in i juridikenkring immaterialrätt och marknadsrätt, men som saknar förkunskaperi juridik. Det kan vara studenter vid olika utbildningsprogrampå universitets- eller högskolenivå som läser kurser där immaterialrättoch marknadsrätt ingår som ett moment. Med sina praktiska exempelär boken även lämplig för den som i sin yrkesverksamhet behöver enallmän orientering inom immaterialrätt och marknadsrätt.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2016-10-24
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920789-4