.
Immaterialrätt i offentlig upphandling
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Offentlig rätt
  • Immaterialrätt
  • Offentlig upphandling

Immaterialrätt i offentlig upphandling

Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka

Teori och praktik

51300

513 kr (exkl. moms)

Immaterialrätt i offentlig upphandling

Immaterialrätt i offentlig upphandling

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Immaterialrätt och offentlig upphandling är två rättsområden som huvudsakligen styrs av EU-rätten. De har båda stor ekonomisk påverkan på samhället, men kopplingen dem emellan lyfts alltför sällan.

Immaterialrättigheter aktualiseras i många sorters upphandlingar. Det handlar om allt från vem som äger rätten till ett datorprogram, bilder och texter till vem som kan söka patent för det som är resultatet av en innovationsupphandling. Syftet med denna bok är att öka kunskapen kring immaterialrättsfrågorna för alla olika typer av professioner i upphandlingsförfarandena. Målet är även att höja kunskapen om offentlig upphandling hos dem som hanterar immateriella frågeställningar i företag.

För att det ska gå att nå ett tillfredsställande resultat med avtal krävs att båda parter har tillräcklig kunskap om bägge rättsområdena. Det gäller de offentliga köparna och det gäller de aktörer som erbjuder en vara, en tjänst eller en entreprenad. Denna bok syftar till att öka kompetensen hos båda parter.