.
I.m sorry

I.m sorry

Röster från särskilda ungdomshem

8000

80 kr (exkl. moms)

I.m sorry

I.m sorry

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Under 2009 fick Barnombudsmannen signaler om missförhållanden på särskilda ungdomshem och att ungdomarna inte får sina rättigheter fullt ut tillgodosedda.

Vi har nu lyssnat uppmärksamt på ungdomarna och deras starka berättelser. Våra slutsatser är att den tvångslagstiftning som möjliggör omhändertagande av barn behöver reformeras så att den tydliggör de rättigheter som omhändertagna och placerade barn har. Barnet måste bli involverat och lyssnat på i behandlingen. Barnet måste ha reella möjligheter att slå larm om det upplever att grundläggande rättigheter kränks. Och ett barn som är omhändertaget ska givetvis ha samma rätt till god utbildning och hälsovård som alla andra barn i vårt samhälle.
Abonnera på rapporter från Barnombudsmannen – teckna stående order.