ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Ds 2017:10.

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Ds 2017:10.

9500

95 kr (exkl. moms)

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Ds 2017:10.

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Ds 2017:10.

Om boken

Innehåller förslag om att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare samt beakta tillhörande rekommendation.

För att möjliggöra ratificering och för att leva upp till konventionens krav i artikel 7 föreslås ändringar i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete (lagen om husligt arbete). Förslagen innebär ett krav på att lämna skriftlig information till de arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll men som inte omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen).

Det föreslås att arbetsgivare senast en månad efter att en arbetstagare har börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.Om förutsättningarna för anställningen ändras och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren informerat om, eller skulle ha informerat om, så ska skriftlig information ges om ändringen inom en månad. Därtill föreslås att en arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter att ge skriftlig information ska betala ersättning för den skada som uppkommer.
Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!

Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!