ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella sektorn. Skr. 2016/17:71
Arbetsmarknadsdepartementet

ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella sektorn. Skr. 2016/17:71

7600

76 kr

Regeringen lämnar en redogörelse för Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation (nr 204) om övergången från den informella till den formella ekonomin, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.
Produktdetaljer: