.
Idrottsjuridik
  • Offentlig rätt
  • Kultur

Idrottsjuridik

Johan Lindholm
Produkt-id: 8812617138519
ID: P000046985

626 kr (exkl. moms)

Idrottsjuridik

Idrottsjuridik

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om boken

Idrott är sedan länge Sveriges största folkrörelse och det är svårt att hitta någon verksamhet som omfattar en så stor del av samhället som idrotten gör. De rättsliga reglernas påverkan på idrotten har traditionellt sett varit begränsad, men har numera stor och ökande betydelse för den idrottsliga verksamheten. Idrottsjuridik ger en bred, modern och begriplig beskrivning av hur idrottsliga och rättsliga regler förhåller sig till varandra och påverkar idrottsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Boken behandlar ett stort antal frågor av relevans för såväl amatöridrott som för professionell idrott, däribland frågor om processer i idrottsliga ärenden, avtal, anställningsförhållanden, straffrättsligt ansvar, skadeståndsansvar, sponsorrättigheter, sändningsrättigheter, merchandising, konkurrensrätt, doping och mänskliga rättigheter. Genom sin breda ansats till ämnet kan Idrottsjuridik användas både som en lärobok på högskolenivå och i den idrottsliga praktiken. Boken riktar sig dels till juriststudenter och yrkesverksamma jurister som har goda, allmänna kunskaper i juridik, men som vill förstå hur dessa ska tillämpas på de förhållandevis unika förhållanden som råder inom idrotten, dels till högskolestudenter i idrottsvetenskap, idrottsutövare och idrottsledare som vill lära sig hur de rättsliga reglerna påverkar den idrottsliga verksamheten.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139018247.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046985", "primary"=>"true", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F45004885A01", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Kultur"], "datechanged"=>"2024-02-16", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1280", "id"=>"9E5D639CC3D23FAAC1257CAE0043D608", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johan", "lastname"=>"Lindholm"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1:3", "priceresellers"=>"439", "size"=>"348", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-27", "publicerat_timestamp"=>1661558400}