Ideologi och strategi
Norstedts Juridik

Ideologi och strategi

76700

767 kr (exkl. moms)

Denna drygt tio år gamla klassiker i politisk historia har fått lysande recensioner. Leif Lewin visar hur kampen har pågått inom vårt parlamentariska system under 130 år. En analys görs av de stora stridsfrågorna - tullstriden, konflikterna om rösträtt och parlamentarism för knappt hundra år sedan, krisuppgörelsen, planhushållningsdebatten, ATP-striden samt debatterna om kärnkraft och löntagarfonder. Ett nytt kapitel om EU har lagts till.

Bokens tabeller innehåller värdefull information om val, mandatfördelning, ministärer och partiledare. Ur recensionerna:– Ett standardverk om vår politiska historia (Klas Eklund, Ekonomisk debatt)– A path-breaking contribution to the methodological literature in political science (Statsvetenskaplig tidskrift)

Leif Lewin är skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Han har även skrivit bl.a. Upptäckten av framtiden. En lärobok i politisk idéhistoria (2u 1998) samt Votera eller förhandla? Om det parlamentariska spelet (1996).