Ideella värden i fastighetsrätten
Wolters Kluwer

Ideella värden i fastighetsrätten

59100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

591 kr (exkl. moms)

Författare:
Bertil Bengtsson
Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, miljövärden och kulturvärden liksom ersättning för mistad allemansrätt och ideella värden som förutsättning för vissa avtal. Avslutningsvis diskuteras eventuella reformer på rättsområdet.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Bertil Bengtsson
Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, miljövärden och kulturvärden liksom ersättning för mistad allemansrätt och ideella värden som förutsättning för vissa avtal. Avslutningsvis diskuteras eventuella reformer på rättsområdet.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: