.
Ideella värden i fastighetsrätten
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Ideella värden i fastighetsrätten

Bertil Bengtsson
71900

719 kr (exkl. moms)

Ideella värden i fastighetsrätten

Ideella värden i fastighetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, miljövärden och kulturvärden liksom ersättning för mistad allemansrätt och ideella värden som förutsättning för vissa avtal. Avslutningsvis diskuteras eventuella reformer på rättsområdet.