.
Ideella föreningar
  • Associationsrätt

Ideella föreningar

Stefan Lindskog

I ljuset av den allmänna associationsrätten

0
Ideella föreningar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Ideella föreningar är sedan lång tid den förmodligen vanligaste associationen i den svenska gemenskapen. Trots det och oaktat föreningslivets synnerliga samhälleliga betydelse, så finns det ingen lag om ideella föreningar. Sedan början av 1900-talet har gjorts flera misslyckade lagstiftningsförsök. Inte nog med det: Ideella föreningar är en tämligen förbisedd associationsform i rättslitteraturen, och rättsläget är i alltför många avseenden oklart.

Detta verk syftar till att med ett konsekvent metodologiskt angreppssätt
– som utgår från den allmänna associationsrätten – analysera vad som rent
grundläggande gäller (eller i allt fall bör gälla) beträffande ideella föreningar.
Det är en strikt juridisk framställning med fokus på vad som är rättsligt oklart
och inte vad vi redan vet.