.
Ideella föreningar
  • Associationsrätt

Ideella föreningar

Stefan Lindskog

I ljuset av den allmänna associationsrätten

Planerad utgivning under september 2023.
221100

2.211 kr (exkl. moms)

Ideella föreningar

Ideella föreningar

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Ideella föreningar är sedan lång tid den förmodligen vanligaste associationen i den svenska gemenskapen. Trots det och oaktat föreningslivets synnerliga samhälleliga betydelse, så finns det ingen lag om ideella föreningar. Sedan början av 1900-talet har gjorts flera misslyckade lagstiftningsförsök. Inte nog med det: Ideella föreningar är en tämligen förbisedd associationsform i rättslitteraturen, och rättsläget är i alltför många avseenden oklart.

Denna bok syftar till att med ett konsekvent metodologiskt angreppssätt – som utgår från den allmänna associationsrätten – analysera vad som rent grundläggande gäller (eller i allt fall bör gälla) beträffande ideella föreningar. Det är en strikt juridisk framställning med fokus på vad som är rättsligt oklart och inte vad vi redan vet.