.
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Processrätt
 • Fastighetsrätt

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Håkan Julius

Förfarandet i nämnder och hovrätt

0
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2020
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Processrätt
 • Taggar: Fastighetsrätt,
 • Författare: Håkan Julius

Om boken

Den första upplagan av detta verk gavs ut 2016 och var den första samlade framställningen om förfarandet vid hyres- och arrendenämnderna och överinstansen Svea hovrätt. Den andra upplagan har tillkommit efter bl.a. proposition 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden. I den nya upplagan har flera lagändringar och rättsfall av processuellt intresse beaktats.

I verket går författaren igenom de processuella reglerna med de materiella reglerna som bakgrund. En genomgång görs också av särskilda processuella frågor som kommer upp i den typ av tvister som handläggs av hyres- och arrendenämnderna som första instans. Det gäller

• medling
• materiell processledning
• bevisfrågor
• lokalhyresfrågor
• preliminärfrågor
• preklusion och annat.

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister vänder sig till hyresnämnder, arrendenämnder, domstolar och andra myndigheter samt till organisationer och personer som är verksamma inom detta juridiska område. Det gäller hyresråd och andra ledamöter vid nämnderna, domare, advokater, ombud, rådgivare och flera andra.

HÅKAN JULIUS var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande och expert i ett flertal statliga utredningar och har varit författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen m.m.