Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
Wolters Kluwer

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

85400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

854 kr (exkl. moms)

Författare:
Håkan Julius
I boken ges kunskap om processen inför hyresnämnderna, arrendenämnderna och hovrätten i hyres- och arrendetvister. De processuella rättsreglerna gås igenom med de materiella reglerna som bakgrund. I boken görs också en genomgång av särskilda processuella frågor som ofta kommer upp i denna typer av tvister. Det gäller t.ex. medling, materiell processledning, bevisfrågor, preliminärfrågor och andra frågor som inte uttryckligen är reglerade i gällande lagstiftning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 382
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901729-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Håkan Julius
I boken ges kunskap om processen inför hyresnämnderna, arrendenämnderna och hovrätten i hyres- och arrendetvister. De processuella rättsreglerna gås igenom med de materiella reglerna som bakgrund. I boken görs också en genomgång av särskilda processuella frågor som ofta kommer upp i denna typer av tvister. Det gäller t.ex. medling, materiell processledning, bevisfrågor, preliminärfrågor och andra frågor som inte uttryckligen är reglerade i gällande lagstiftning.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Övrigt, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Processrätt
  • Publicerad: 2016-05-19
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901729-5