Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
Wolters Kluwer

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

85400

854 kr (exkl. moms)

I boken ges kunskap om processen inför hyresnämnderna, arrendenämnderna och hovrätten i hyres- och arrendetvister. De processuella rättsreglerna gås igenom med de materiella reglerna som bakgrund. I boken görs också en genomgång av särskilda processuella frågor som ofta kommer upp i denna typer av tvister. Det gäller t.ex. medling, materiell processledning, bevisfrågor, preliminärfrågor och andra frågor som inte uttryckligen är reglerade i gällande lagstiftning.