.
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Processrätt
  • Fastighetsrätt

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Håkan Julius, Kenneth Nordlander

Förfarandet i nämnder och hovrätt

0
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister går igenom de processuella reglerna med de materiella reglerna som bakgrund. En genomgång görs också av särskilda processuella frågor som kommer upp i den typ av tvister som handläggs av hyres- och arrendenämnderna som första instans. Det gäller

• medling
• materiell processledning
• bevisfrågor
• lokalhyresfrågor
• preliminärfrågor
• preklusion och annat.

I den digitala uppdateringen har hovrättsrådet Kenneth Nordlander tillkommit som författare vid sidan av Håkan Julius. Lagändringar, förarbeten, rättsfall m.m. har beaktats från och med den 1 juli 2020 till den 1 september 2023.

Flera viktiga lagändringar, som berör hyresnämndernas och hovrättens processuella verksamhet, har tillkommit. Ny lagstiftning har föranlett nya avsnitt om bostadshyresgästens rätt till nytt hyresavtal när en lägenhet förstörs, bostadsrättshavarens rätt att göra ändringar i lägenheten och den nya möjligheten för hyresnämnden att vid strandade hyresförhandlingar utse en skiljeman. I boken finns härutöver helt nyskrivna avsnitt om det kollektiva förhandlingssystemet och om de ingripanden i förvaltningen av ett hus som kan ske enligt bostadsförvaltningslagen.