Hyreslagen
Wolters Kluwer

Hyreslagen

210700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

2,107 kr

Författare:
Rune Thomsson , Leif Holmqvist
I den elfte upplagan har författarna uppdaterat innehållet angående de nya regler som trätt i kraft i juli 2014. Det handlar om bostadsrättsförenings möjlighet att ta ut en särskild avgift vid andrahandsupplåtelse, om uppmätt förbrukning som utgångspunkt för beräkning av ersättning för kostnad hänförlig till bl.a. lägenhetens uppvärmning, om stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster och om varningsmeddelande vid uppsägning på grund av åsidosatta förpliktelser. Nya avgöranden i hyrestvister har beaktats till och med utgången av 2014, samt ett par fall från januari 2015.I vissa avseenden har tidigare resonemang utvecklats och förtydligats. Författarna redogör även kort för den lagrådsremiss om fler tillval för hyresgäster, som den tidigare regeringen lämnat 2014.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Rune Thomsson , Leif Holmqvist
Författarna kommenterar praragrafvis och utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna digitala utgåva är uppdaterad t.o.m. den 1 april 2018.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: