.
Hyreslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Hyreslagen

Leif Holmqvist, Rune Thomsson, Elisabeth Ahlinder

En kommentar

Produkt-id: 8891083948375
ID: P000048923
Hyreslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen.Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som iarbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövningav hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som trädde i kraft den 1 oktober 2019 samt de regler om fler tillval för hyresgäster som träddei kraft den 2 oktober 2019. Även viss annan lagstiftning som har betydelseför tillämpningen av hyreslagen har ajourförts.Upplagan är även uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, Särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139315223.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000048923", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F4500475B3013", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subjects"=>["Fastighetsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2024-02-26", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1573", "id"=>"C757C293DEA57C7DC12575B50034A5DE", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Leif", "lastname"=>"Holmqvist"}, {"contact_id"=>"1529", "id"=>"C0C07A11DEF69096C12575B500347EBD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Rune", "lastname"=>"Thomsson"}, {"contact_id"=>"0830", "id"=>"58093AFC6D42CB05C12582C8002B1705", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Elisabeth", "lastname"=>"Ahlinder"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2022.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139320333", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"13B", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-02-26", "publicerat_timestamp"=>1708905600}