Hyreslagen
Norstedts Juridik

Hyreslagen

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författarna kommenterar praragrafvis och utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna digitala utgåva är uppdaterad t.o.m. den 1 april 2018.
Digital utgåva: