Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:18
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Socialrätt

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:18

9500

95 kr (exkl. moms)

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:18

Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:18

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 86
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824808-9
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Ett hyresavtal kan upphöra om en lägenhet blir förstörd. Det här gäller till exempel vid brand. Hyresgästens har en utsatt ställning eftersom den är beroende av hur hyresvärden agerar. I dag tas det inte hänsyn till att omständigheterna kan skifta eller att olika lösningar kan vara motiverade.

För att åstadkomma ett starkare bostadssocialt skydd föreslår utredaren att bostadshyresgäster ska ha rätt att begära ett nytt hyresavtal när deras lägenhet har förstörts. Det ska göras en skälighetsbedömning där hyresvärdens och hyresgästens intressen måste vägas mot varandra. Om exempelvis hyresvärden ska återställa lägenheten eller kan förfoga över andra likvärdiga lägenheter kan det tala för att hyresgästen ska ha rätt till ett nytt hyresavtal. Hyresvärden ska inte behöva bygga upp ett förstört hus men kan förpliktas att tillhandahålla en lägenhet i ett återuppbyggt hus eller en likvärdig lägenhet som hyresvärden kan förväntas förfoga över i ett annat hus.br>
Utredare: Bertil Bengtsson
Se längre ned för länk till propositionen som kommit efter Ds:n.