.
Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning

Bengt Billquist, Lars Olsson, Rune Thomsson

En kommentar

0
Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva förhandlingssystemet på bostadshyresmarknaden. Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och redogör för lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Förutom hyresförhandlingslagens regelsystem tar kommentaren upp de regler i annan lagstiftning som utgör en del av det kollektiva förhandlingssystemet eller ansluter till detta.Kommentaren till hyresförhandlingslagen bygger i huvudsak på lagförarbeten och överrättsavgöranden. I sin grund avser kommentaren att vara deskriptiv. Efter den egentliga kommentaren har som bilagor tagits med uppdaterade exempel på förhandlingsordningar som används av hyresmarknadens parter.I denna andra upplaga har lagändringar och nya rättsfall beaktats t.o.m. den 1 juli 2018. Utöver detta har vissa språkliga förändringar gjorts.