.
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Förmögenhetsrätt
  • Fastighetsrätt

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin
0
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I detta verk lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats.

Denna tionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Boken är avsedd att vara kursbok men är värdefull för alla som önskar en översiktlig framställning av nyttjanderätten.