.
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Förmögenhetsrätt
 • Fastighetsrätt

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

65500

655 kr (exkl. moms)

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 9
 • Omfång: 412
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning
 • ISBN: 9789139208563
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Förmögenhetsrätt
 • Taggar: Fastighetsrätt,
 • Författare: Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

Om boken

I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten,men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas.Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats. Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
Boken är avsedd att vara kursbok men är värdefull för alla som önskaren översiktlig framställning av nyttjanderätten.