Hur - Var - Närpolis
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Hur - Var - Närpolis

En granskning av närpolisreformen

11800

118 kr (exkl. moms)

Fler poliser där de verkligen behövs - i de otrygga betongförorterna där brottslighet blivit vardag!

En utvärdering av närpolisverksamheten, som pågått under snart tio år. Konstaterar bl.a. att alltför små närpolisområden inte kan fungera effektivt. Dessutom bör resurserna i storstäderna styras till de områden där riskerna för utbredd kriminalitet är störst. Pekar också på att närpolisernas utredningar av »vardagsbrottsligheten» ger bättre kunskap om denna typ av brottslighet och om brottsaktiva personer än mer centralt genomföra utredningar.

Under tilltryck.Teckna stående order på publikationer från BRÅ
Tryckt upplaga: