Hur tryggar vi trygghetsystemen?
Finansdepartementet

Hur tryggar vi trygghetsystemen?

Kontroller och kontrollmetoder. Rapport 9

23700

237 kr (exkl. moms)

Rapporten redovisar vilka kontrollåtgärder som myndigheterna, arbetslöshetskassorna och kommunerna vidtar för att förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Vidare beskrivs vilka åtgärder som planeras. Från Delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUT.

Se även Rapport 2
Orsaker till felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd från kommunerna,

Rapport 3 Riskhantering inom trygghetssystemen,

Rapport 4 Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen

Rapport 5 Varför blir det fel? Orsaker till felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen

Rapport 6 Vem fuskar och varför? Om attityder till bidragsfusk i Sverige

Rapport 7 Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen.

Rapport 8 Hur tryggar vi trygghetssystemen i Norden?

Rapport 10 Hur tryggar vi trygghetssystemen i Norden?

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 212
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Best.nr: 978-913823010-7
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor