Hur tryggar vi trygghetsystemen?
Finansdepartementet

Hur tryggar vi trygghetsystemen?

23700

237 kr

Rapporten redovisar vilka kontrollåtgärder som myndigheterna, arbetslöshetskassorna och kommunerna vidtar för att förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Vidare beskrivs vilka åtgärder som planeras. Från Delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUT.

Se även Rapport 2 Orsaker till felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd från kommunerna, Rapport 3 Riskhantering inom trygghetssystemen,Rapport 4 Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemenRapport 5 Varför blir det fel? Orsaker till felaktiga utbetalningar från trygghetssystemenRapport 6 Vem fuskar och varför? Om attityder till bidragsfusk i SverigeRapport 7 Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 8 Hur tryggar vi trygghetssystemen i Norden?Rapport 10 Hur tryggar vi trygghetssystemen i Norden?

Produktdetaljer: