Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning.
Skr. 2017/18:47
Näringsdepartementet

Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning. Skr. 2017/18:47

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi och en bredbandsstrategi och formulerat mål för hur politiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Strategierna ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020.

Delmålen i digitaliseringsstrategin är följande:
 • D-kompetens: i Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
 • D-trygghet: i Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
 • D-innovation: i Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
 • D-ledning: i Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.
 • D-infrastruktur: hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband och stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.
Målen i bredbandsstrategin är följande:
 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 48
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Skr. 2017/18:047
 • ISBN/Best.nr: SKR1718047
 • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning