Hur sätter vi rätt pris på trafiken?
Miljö- och naturresursdepartementet

Hur sätter vi rätt pris på trafiken?

10560

106 kr (exkl. moms)

Dokumenterar Miljövårdsberedningens seminarium om transportsektorns kostnadsansvar. Redovisar bl.a. en europeisk modell för beskattning av trafikens miljöeffekter.