.
Hur domstolar dömer i brottmål

Hur domstolar dömer i brottmål

Håkan Lavén

Om domare, rättegång, bevisning och påföljder

55500

555 kr (exkl. moms)

Hur domstolar dömer i brottmål

Hur domstolar dömer i brottmål

Lagerstatus: Få i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 216
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 9789139112952
  • Ämnen: Straffrätt
  • Författare: Håkan Lavén

Om boken

Hur resonerar domare vid våra domstolar när de dömer i brottmål? Hur går det till när domaren t.ex. värderar bevisningen i målet och bestämmer vilket straff en tilltalad ska få för ett brott som har begåtts?I Hur domstolar dömer i brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt innehållet i de regelsystem och den domstolspraxis som domarna arbetar efter. Vad är t.ex. den närmare innebörden av att ett åtal kan leda till fällande dom endast om det är ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade har begått den åtalade gärningen? I boken har särskild tonvikt lagts vid att förklara principerna för bevisvärdering i brottmålen och hur dessa principer tillämpas konkret i olika situationer när partsuppgifter och vittnesuppgifter står mot varandra.I boken redogörs också ingående för hur det går till när domstolen bestämmer påföljd för ett brott. Hur bestäms ett brotts straffvärde och vad är innebörden av ett s.k. artbrott?I vilka situationer kan en person som döms för brott t.ex. få villkorlig dom och böter, skyddstillsyn med samhällstjänst eller ett fängelsestraff? Hur resonerar domaren när han eller hon bestämmer påföljd och vad är det som avgör hur långa straffen blir? I boken ges konkreta exempel på straffmätning vid våldsbrott, sexualbrott, narkotikabrott, trafikbrott m.fl.Hur domstolar dömer i brottmål vänder sig i första hand till dem som vill skaffa sig orienterande och grundläggande kunskaper om den dömande verksamheten i brottmål t.ex. journalister, nämndemän, tjänstemän inom kriminalvården, företrädare för brottsofferjourer, kuratorer, socialsekreterare m.fl. Men boken bör också vara av stort intresse för yngre jurister inom rättsväsendet och vid advokatbyråer, studerande vid juridiska fakulteter och för personer som mera allmänt är intresserade av att veta hur det går till när domstolarna dömer i brottmål.