.
Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets FS. HSLF-FS Prenumeration 2024
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets FS. HSLF-FS Prenumeration 2024

60200

602 kr (exkl. moms)

Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets FS. HSLF-FS Prenumeration 2024

Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets FS. HSLF-FS Prenumeration 2024

Om publikationen

Prenumerationen på författningar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Myndigheten ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.

I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:

  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning


Från och med 1 juli 2015 ges Tandvårds- och läkmedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverket, HSL-FS från Folkhälsomyndigheten och HSLF-FS från Socialstyrelsen, se länkar längre ned.

Normalt utkommer årligen några författningar från Tandvårds- och läkemedelförmånsverket. Författningarna kan även fortsättningsvis köpas styckevis. Vill du enbart få automatisk leverans av författningen om statligt tandvårdsstöd, kontakta vår kundservice på 08-598 191 90.