.
Hot spots för brott i sex svenska städer. Brå rapport 2011:17
  • Straffrätt

Hot spots för brott i sex svenska städer. Brå rapport 2011:17

En studie av förutsättningarna för platsbaserat polisiärt arbete i Sverige

14300

143 kr (exkl. moms)

Hot spots för brott i sex svenska städer. Brå rapport 2011:17

Hot spots för brott i sex svenska städer. Brå rapport 2011:17

Lagerstatus: Få i lager

Om publikationen

Brott sker inte slumpmässigt i tid och rum. På vissa platser sker fler brott än på andra. På samma sätt är det också fler brott som sker vid vissa tidpunkter än vid andra.
Presenterar en undersökning av hur stor potential det kan finnas för att minska brottsligheten genom att satsa på platsbaserat polisiärt arbete på särskilt brottsutsatta platser, s.k. hot spots. Tar upp sex brottstyper i sex städer: Stockholm. Göteborg, Umeå, Luleå, Helsingborg och Eskilstuna.
Har tidigare enbart funnits som webbpublikation. Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.