.
Hot och våld,

Hot och våld,

Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brå rapport 2015:12

29900

299 kr (exkl. moms)

Hot och våld,

Hot och våld,

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Hot, våld och trakasserier kan påverka utsatta yrkesgrupper såsom politiker, journalister och myndighetsanställdas, yrkesut­övning och minska yrkenas attraktivitet. I förlängningen kan det bli ett hot mot demokrati och öppenhet.

Mot den bakgrunden har regeringen gett Brå i uppdrag att göra en kunskapsöversikt som kan ge en bild av utsattheten i olika yrkesgrupper. Översikten visar att det inte finns så många studier kring detta som man skulle önska och att de som finns har olikheter som gör det svårt att jämföra resultaten.

Mycket tyder dock på att de flesta av de aktuella yrkesgrupperna är mer utsatta för hot och våld än den arbetande befolkningen i allmänhet. I kunskapsöversikten redovisas även vilka som antas ligga bakom hoten och våldet, deras motiv, konsekvenser av händelserna och vilka erfarenheter de utsatta har av skydd och stöd. Beställ ditt exemplar och läs mer.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.