Höjt tak för rutavdrag. Prop. 2018/19:89
Finansdepartementet

Höjt tak för rutavdrag. Prop. 2018/19:89

8500

85 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.