Højere uddannelse i Norden
Norstedts Juridik

Højere uddannelse i Norden

36800

368 kr

Varje år publicerar OECD rapporten »Education at a Glance». Här görs ett första försök att sammanställa en särskild nordisk motsvarighet.Rapporten visar att de nordiska länderna ligger bra till på en rad indikatorer, t.ex. när det gäller studenternas sociala bakgrund, andelen kvinnliga studenter, utbytesstudenter m.m.
Språk: Danska. Leveranstid 2-3 veckor.
Produktdetaljer: