Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. Ds 2019:2
Socialdepartementet

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. Ds 2019:2

9700

97 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer i februari.