Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola
Utbildningsdepartementet

Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola

8000

80 kr (exkl. moms)

En kommitté - en skolkommission - ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen ska fokusera på förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan och ska bland annat utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola.
Tryckt upplaga: