Högsta tillåtna halt i luft av kvävedioxid, föreskrifter
  • Energi & Miljö
  • Hälso & sjukvard

Högsta tillåtna halt i luft av kvävedioxid, föreskrifter

1800

18 kr (exkl. moms)

Högsta tillåtna halt i luft av kvävedioxid, föreskrifter

Högsta tillåtna halt i luft av kvävedioxid, föreskrifter

  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 4
  • Utgiven: 1993
  • Serie: SNFS 1993:12
  • ISBN/Best.nr: 15893-12
  • Ämnen: Energi & Miljö, Hälso & sjukvard

Om boken

Jfr prop. 1992/93:60 och EES-avtalet, Bilaga XX, avsnitt III.