Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland, föreskrifter
Sjöfartsverket

Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland, föreskrifter

1680

17 kr (exkl. moms)

Ersätter SJÖFS 1993:11.