Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD) - stående order
Domstolsverket

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD) - stående order

131000

1,310 kr

Innehåller referat av rättsfall som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Övriga rättsfall tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut.

Tidigare utkom denna årsbok med titeln Regeringsrättens årsbok. Regeringsrätten har numera bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen.Angivet pris avser aktuell utgåva Se även Prenumeration på rättsfallsreferat inkl. årsbok
Produktdetaljer: