Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD) - stående order
Domstolsverket

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD) - stående order

131000

1 310 kr

Innehåller referat av rättsfall som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Övriga rättsfall tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut.

Produktdetaljer: