Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2016 (HFD)
Domstolsverket

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2016 (HFD)

131000

1,310 kr (exkl. moms)

Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister.
Abonnera på årsboken. Teckna stående order.