Högskoleutbildningen 1939/40--91/92
Statistiska centralbyrån/SCB

Högskoleutbildningen 1939/40--91/92

11200

112 kr

I denna rapport beskrivs utvecklingen av högskoleutbildningen inom ett antal jämförbara grundutbildningar på universitet och fackhögskolor under fem decennier.

Siffror om högskolan 13
Produktdetaljer: