Högskoleutbildning Internationellt perspektiv
Statistiska centralbyrån/SCB

Högskoleutbildning Internationellt perspektiv

11200

112 kr (exkl. moms)

Jämför högskoleutbildningen i Sverige med andra länders motsvarande utbildning med avseende på t.ex. antalet studenter, antalet examinerade och inkomster relaterade till utbildningsnivå.

Siffror om högskolan 15
Produktdetaljer: