Högskolans utbildningsutbud (komittédirektiv)
Utbildningsdepartementet

Högskolans utbildningsutbud (komittédirektiv)

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv. Utvecklingen ska redovisas på både nationell nivå och lärosätesnivå. Vidare ska utredaren bedöma om högskolans utbildningsutbud är väl avvägt i förhållande till kraven på hög kvalitet, studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och samhället i övrigt. Utredaren ska också föreslå om och i så fall vilka övergripande förändringar av utbildningsutbudet som behöver göras för att bättre möta framtida behov.

Utredaren ska också beskriva utvecklingen och föreslå åtgärder inom bl.a. följande specifika områden:
  • sommarkurser och distansutbildning
  • öppen nätbaserad utbildning
  • vissa examensfrågor
  • användning av ersättningsbelopp för utbildning.
Tryckt upplaga: