Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. SOU 2016:3
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. SOU 2016:3

Delbetänkande från Sverigeförhandlingen

47400

474 kr (exkl. moms)

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. SOU 2016:3

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. SOU 2016:3

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 504
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824399-2
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Den nya järnvägen kommer att knyta ihop våra tre storstadsregioner och öka kapaciteten i vårt järnvägssystem samtidigt som regioner och kommuner längs de nya järnvägssträckningarna kommer att gynnas. Utbyggnaden kommer att innebära större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på järnväg. Detta bidrar till ökad tillväxt för Sverige och ett långsiktigt hållbart transportsystem.
I uppdraget ingår att ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för den nya höghastighetsjärnvägen. Utredningen ska också genomföra förhandlingar med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer där järnvägen angör till respektive stad. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafikens kapacitet, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Utredningen ska dessutom pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och ingå överenskommelser för att främja cykling.

Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!