Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi
Statens folkhälsoinstitut

Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi

5500

55 kr (exkl. moms)

Denna rapport ger mer kunskap och information om de ekonomiska beräkningarna och bedömningarna i Folkhälsopolitisk rapport 2010.Rapporten visar att det finns hinder som kan innebära att beslutsfattare avstår från tidiga och förebyggande åtgärder i arbetet för en bättre folkhälsa. De hinder som studeras är organisatoriska förhållanden och budgetsystemens utformning.Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå som vill ha ett underlag för att minska hindren i samhället och prioritera framtidens folkhälsa. Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010.

Produktdetaljer: