Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. SOU 2017:89
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. SOU 2017:89

Delbetänkande från Utredningen om hemlig dataavläsning

55000

550 kr (exkl. moms)

Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. SOU 2017:89

Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. SOU 2017:89

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 690
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824702-0
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Konstaterar att det blir allt vanligare att brottsbekämpande myndigheter stöter på information och kommunikationsutrustning som är krypterad i samband med deras brottsförebyggande och utredande verksamhet. Bland annat därför anser utredningen att det finns ett stort behov av hemlig dataavläsning och att metoden kommer att förbättra myndigheternas möjligheter att förhindra och utreda allvarlig brottslighet.

Hemlig dataavläsning blir till viss del ett nytt sätt att komma åt uppgifter som brottsbekämpande myndigheter redan i dag får hämta in med andra tvångsmedel men ibland inte kommer åt på grund av att information till exempel är krypterad. Med hemlig dataavläsning kan man med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel programvara, i hemlighet läsa meddelanden som skickas till eller från exempelvis mobiltelefoner. Det är redan i dag tillåtet att samla in sådan information men inte alltid möjligt på grund av bland annat kryptering.

Lagförslaget ger också nya möjligheter att hämta in uppgifter som man inte kommer åt i hemlighet i dag. Till exempel kan brottsbekämpande myndigheter få tillgång till filer, fotografier och dokument som har lagrats lokalt på en dator eller på en mobiltelefon.

Särskild utredare: Petra Lundh

Köp ditt eget exemplar och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!