Hemlig dataavläsning
Justitiedepartementet

Hemlig dataavläsning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska undersöka om bestämmelser om hemlig dataavläsning bör införas i svensk rätt för att säkerställa att de brottsbekämpande myndigheterna kan upprätthålla sin förmåga att bekämpa brott.

Utredaren ska bland annat:
 • ta reda på vilket behov av hemlig dataavläsning som finns,
 • undersöka om hemlig dataavläsning skulle vara en effektiv metod för att bekämpa terrorristbrottslighet och andra allvarliga brott,
 • klargöra om intresset av att upprätthålla ett starkt skydd för den personliga integriteten ger utrymme för att tillåta hemlig dataavläsning,
 • analysera om det är lämpligt att införa hemlig dataavläsning som ett nytt straffprocessuellt tvångsmedel, och
 • lämna fullständiga förslag till författningsändringar eller andra förändringar oavsett vad analysen föranleder.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 9
 • Utgiven: 2016
 • Serie: Dir. 2016:036
 • ISBN/Best.nr: 68716-036
 • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Straffrätt & Rättsväsen