.
Hembud, förköp och samtycke
  • Associationsrätt

Hembud, förköp och samtycke

Erik Sjöman

En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen

0
Hembud, förköp och samtycke
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna utförliga lagkommentar behandlas aktiebolagslagens regler om hembuds-, förköps- och samtyckesbestämmelser. Framställningen är ajourförd med beaktande av litteratur och rättspraxis som tillkommit sedan fjärde upplagan. Särskilt beaktas aktuell registreringspraxis i Bolagsverket. Erik Sjöman är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge.