Hela lönen, hela tiden. SOU 2015:50. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv
Arbetsmarknadsdepartementet

Hela lönen, hela tiden. SOU 2015:50. Utmaningar för ett jämställt arbetsliv

28000

280 kr (exkl. moms)

Identifierar två områden som särskilt viktiga för jämställdheten i arbetslivet:
  • tiden på arbetet
  • ersättningen för arbete
Områdena hänger delvis ihop med varandra. En förutsättning för att fler kvinnor ska kunna och vilja arbeta mer, och därmed höja sina inkomster och löner, är att de erbjuds heltidstjänster där arbetsvillkoren och arbetsmiljön är så bra att det i realiteten är möjligt att arbeta heltid. Här har arbetsmarknadens parter en viktig uppgift att fylla.En annan förutsättning för att kvinnor ska kunna arbeta mer är att ansvaret för hem och barn fördelas jämnare mellan kvinnor och män.En övergripande slutsats som kan dras av delegationens arbete är att det varken saknas kunskap om jämställdheten i arbetslivet eller goda exempel på hur den kan främjas. Däremot saknas i stor utsträckning samordning, styrning och kontinuitet både i politiken och i initiativ från andra aktörer. För att främja jämställdheten i arbetslivet behöver detta åtgärdas.
Särskild utredare: Anna Hedborg.För fler titlar från Delegationen för jämställdhet arbetslivet, klicka på dir 2011:80, till höger under Lagstiftningskedjan.Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: