.
Hedersrelaterad problematik i skolan. SOU 2010:84
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Hedersrelaterad problematik i skolan. SOU 2010:84

En kunskaps- och forskningsöversikt. Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja)

18200

182 kr (exkl. moms)

Hedersrelaterad problematik i skolan. SOU 2010:84

Hedersrelaterad problematik i skolan. SOU 2010:84

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 90
  • Utgiven: 2011
  • ISBN/Best.nr: 978-913823474-7
  • Ämnen: Socialrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Mellan två världar!

I rapporten ger författarna sin tolkning av hur det kan komma sig att hedersrelaterade normer lever kvar i vissa familjer i dagens Sverige. Diskuterar även hur skolan kan jobba för att hjälpa »de kontrollerade flickorna». Samtidigt påtalas identitetsproblemen för de pojkar som lever i en hederskultur. Ungdomar av båda könen drabbas av att tvingas leva mellan två världar: den egna etniska kulturen och det »svenska» majoritetssamhället.
För fler betänkanden/rapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan - klicka på länken under Lagstiftningskedjan.

Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!