.
Hatbrott 2018

Hatbrott 2018

Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. Brå Rapport 2019:13

21100

211 kr (exkl. moms)

Hatbrott 2018

Hatbrott 2018

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

I Hatbrott 2018 presenteras statistik över polisanmälda brott 2018 där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv.

Rapporten är en deskriptiv sammanställning över struktur och utveckling, och inkluderar statistik över hatbrottmotiv, brottsplats och relation mellan gärningsperson och utsatt. Därutöver redovisas en sammanställning av handläggningsbeslut för polisanmälda brott 2016 som Brå identifierat innehålla ett hatbrottsmotiv.

Ett hatbrott kan vara allt från klotter till mord – det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Rapporten riktar sig till alla som vill veta mer om hatbrott, såväl regering, riksdag och rättsväsende som allmänhet, intresseorganisationer, medier och forskare.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order - kontakta kundservice.