Hatbrott 2012
Brottsförebyggande rådet/Brå

Hatbrott 2012

18300

183 kr

Rapporten är att betrakta som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs av polisanmälningar där Brå har identifierat olika hatbrottsmotiv samt uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen och nu för första gången Skolundersökningen om brott.Inför årets rapport har produktionen av statistiken över polisanmälningar effektiviserats. Undersökningen har bland annat gjorts om från en totalundersökning till en urvalsundersökning.Förutom nivå och utveckling ges information om bland annat vanliga brottstyper, brottsplatser, regional fördelning och hur stor andel av anmälningarna från 2011 som har klarats upp.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: